Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Taurus Palvelut (Taurus Korjauspalvelut Oy ja All in one Hr Oy)

Vetokuja 4, 01610 VantaaRekisteriasioista vastaava yhteyshenkilöTaurus Taurus Korjauspalvelut Oy ja All in one Hr Oyantti@tauruspalvelut.fi
045 349 3820Rekisterin nimi

Taurus palvelut asiakas- ja viestintärekisteri


Käyttötarkoitus


Taurus palvelut yritykset käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminenTukipyynnöt ja asiakaspalveluPalveluvalintojen toteuttaminenVäärinkäytösten ehkäisyTietoturvan toteuttaminen2. Palvelun kehittäminenPalvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminenKyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset3. Asiakasviestintä ja markkinointiAsiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)Rekisterin tietosisältöTaurus Palvelut on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen.Taurus palvelut käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.NimiPuhelinnumeroSähköpostiosoiteAsiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)Säännönmukaiset tietolähteetTaurus palvelut tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeiden yhteydessä.Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTaurus Palveluiden rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Taurus palvleluiden asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Taurus palvelut koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTaurus Palvleut voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.Rekisterin suojauksen periaatteetKaikkien Taurus Palvelut kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.EvästeetHyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Facebook Pixeliä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.TarkastusoikeusRekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Taurus palveluiden hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: infoi@tauruspalvelut.fiPyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.Tiedon korjaamisoikeusRekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan Taurus palveluiden hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: infoi@tauruspalvelut.fi . Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisteröity voi pyytää Taurus palveluita poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää Taurus palveluita käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: infoi@tauruspalvelut.fi . Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.